top of page

Kullanıcı Sözleşmesi

İş bu Kullanım Şartları, TRAİNEEPATH internet sitesi (www.traineepath.com) ve mobil uygulaması ile (bundan böyle TRAİNEEPATH olarak anılacaktır) tüm özel ve tüzel kişi ve kurumları (bundan böyle KULLANICI olarak anılacaktır) arasındaki kullanım koşul ve şartlarını içermektedir.

KULLANICI, TRAİNEEPATH’de sunulan hizmetlerden (belirli bir bedel ödemek suretiyle) yararlanarak veya Herhangi bir şekilde site veya uygulamaya erişim sağlamak suretiyle iş bu Kullanım Şartları’nın tamamını okumak ve anlamak suretiyle ve tüm maddelerini okumak ve anlamak suretiyle onayladıklarını kabul beyan ve taahhüt ettiklerini bildirir. TRAİNEEPATH ile KULLANICI arasında akdedilen sözleşme mesafeli satış sözleşmesi olup TRAİNEEPATH tarafından sözleşmede yapılan veyahut yapılabilecek olan değişiklik internet ortamında KULLANICI tarafından takip edilmiş ve kabul edilmiş sayılmaktadır.

TRAİNEEPATH, yayınladığı içerikleri kendisinde saklı olan bir süreçten geçirdiği içerik yazarları ve küratör ekibiyle üretmekte ve yayınlamaktadır. Hizmet sunan yazarların ve küratörlerin yetkinliğine veya KULLANICIlar tarafından sunulan hizmete ilişkin TRAİNEEPATH’in herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

Esasen TRAİNEEPATH’ın internet sitesi ve uygulamasında bulunan üretilen ve sunulan içeriklerin tamamı, tamamen fikir verme amaçlı üretilmiştir. Herhangi bir şekilde KULLANICILARIN gelecek yaşantılarına, yaşantıları bakımından alacakları kararlara, hiçbir karar veyahut seçim veya tercihlerine direkt etki etmek, bir yöne yönlendirmek, yok göstermek gibi bir amaç için yorumlanamaz ve kullanılamazlar.

Tüm içerikler 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’na tabidir. Tüm içerikler 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu!na tabidir. İçerikte yer alan marka, patent, tasarım tescilli veyahut tescil sürecinde olup hiçbir biçimde yazılı izin alınmaksızın 3. Kişi ya da Kuruluşlarca kullanılamaz.

 

TRAİNEEPATH’in internet sitesinde ve uygulamasında bulunan hiçbir içerik önceden yazılı izin alınmadan kaynak gösterilse dahi kaynak kod, kod ve yazılımı dahil olmak üzere, değiştirilemez, kopyalanamaz, kullanılamaz, hukuki tağyire konu edilemez. TRAİNEEPATH mesafeli satış sözleşmesinin nevi gereği KULLANICILARIN kendi beyan ettikleri kişisel bilgilerin doğru olduğunu kabul eder. Doğruluk denetimi yapamaz. Bilgilerle ilgili beyanda bulunan kişinin kişisel bilgileri verdiği aşamada kişinin kendisi olduğu, kurumsal bilgileri verdiği anda kurumun kendisi olduğu kabul edilir. Yetkili adli ve idari makamlarca bilgi, belge, veri, data istenmesi halinde TRAİNEEPATH bunu istenildiği biçimde vermek durumundadır. Teknik saldırılar ve mücbir sebep hallerinde TRAİNEEPATH tarafından yararlanılan tüm teknik destek işe yaramadığı hallerde KULLANICI bilgilerinin kötü amaçlı kişilerin eline geçmesi ve bunların kötü niyetli kullanılması halinde TRAİNEEPATH sorumluluk kabul etmez.

 

Genel Hukuk Kuralları, Yerleşik Yargıtay İçtihatları, Genel ahlak, Mahalli Örfe uygun biçimde hareket edilmesi esastır. TRAİNEEPATH, KULLANICININ bunlardan birine ya da birkaçına aykırı davranışında gereken tedbir veyahut tedbirleri almak da serbesttir. Bundan kaynaklanan ek külfet için TRAİNEEPATH, KULLANICI’ya rücu edilebilir.

 

TRAİNEEPATH üzerinden veyahut TRAİNEEPATH aracılığı ile veyahut TRAİNEEPATH KULLANICILIĞI sebebi ile kurulan iletişim ve devamında gelişebilecek sair beşeri ya da sosyal ilişkilerden sonuçları ile birlikte kişiler sorumludur. Yine TRAİNEEPATH üzerinden veyahut TRAİNEEPATH aracılığı ile veyahut TRAİNEEPATH KULLANICILIĞI sebebi ile kurulan iletişim ve devamında gelişebilecek Ticari ilişkilerden sonuçları ile birlikte kişiler sorumludur.

 

TRAİNEEPATH, hiçbir somut neden göstermeksizin KULLANICI/ KULLANICILARA hizmet vermemeyi seçebilir. Bunu ilk aşamada yapabileceği gibi özellikle soru-cevap şeklinde ilerlenmesi halinde uygunsuz soru ve cevaplar karşısında da yapabilir. TRAİNEEPATH, kendisi tarafından toplanan tüm bilgileri istatiksel, performans, işin gerekleri, yürütümü, geliştirilmesi vb şekilde kullanabilir. Bu durum Kişisel Verilerin Korunması Kanununa aykırılık teşkil etmediği gibi kanunun aradığı anlamda açık rıza yerine geçmektedir.

TRAİNEEPATH, Mobil uygulama içerisinde ortaya konulan uygulamalar üzerinde KULLANICIların işbu sözleşme içerisinde tanımlı olan iş ve işlemleri daha etkin şekilde gerçekleştirebilmelerini sağlamak üzere dilediği zaman hizmetlerde değişiklikler veya uyarlamalar yapabilir. TRAİNEEPATH tarafından yapılan bu değişiklikler veya uyarlamalarla ilgili KULLANICIların uymakla yükümlü olduğu kural ve koşullar TRAİNEEPATH tarafından ilgili hizmetin kullanımıyla ilgili açıklamaların bulunduğu web sitesinden veya mobil uygulamadan KULLANICIlara duyurulur.

TRAİNEEPATH ile KULLANICIlar arasında eğitim, üniversite, kariyer, sosyal yaşam gibi öğrenci odaklı konularda görüşme yapılabilmekte olup, işbu amaç dışında kalan tüm kullanımlar (hakaret/küfür, ırkçılık, karalama, dini ve siyasi propaganda yapma, cinsel içerikli görüşme, taciz, yasadışı herhangi bir konu üzerine iletişim kurma vb.) TRAİNEEPATH sorumluluğunda olmamakla beraber yasaktır.

Tüm KULLANICIların hizmeti alma durumları ve bilgileri TRAİNEEPATH tarafından kayıt altına alınmaktadır. TRAİNEEPATH, bu kayıtlar çerçevesinde üçüncü taraf kişi, kurum, ürünler hakkında fiziksel veya elektronik ortamda iletişim kurabilir.

TRAİNEEPATH görüşmeler çerçevesindeki yorum, doküman paylaşımları, anlık iletileri ve ekran görüntülerini üçüncü kişi ve kurumlarla paylaşmaz. TRAİNEEPATH, KULLANICIların e-posta, telefon, isim, soyisim, profil sayfası ve içeriği, Mobil uygulama içerisindeki kullanım hareketleri gibi bilgileri elektronik ve fiziksel ortamda analiz edebilir, derleyebilir ve bu bilgileri iş geliştirme ve yazılım geliştirme amaçlı kullanabilir.

TRAİNEEPATH, Websitesi ve Mobil uygulamada sunulan hizmetlerde yaşanabilecek her türlü sunucu gecikmesi, sunucu kapanması, veri kaybı, siber saldırı gibi durumlardan oluşacak aksama ve zararlardan sorumlu değildir.

KULLANICIlar, sisteme girişte kullandıkları bilgilerin sadece kendileri tarafından kullanılması zorunludur. TRAİNEEPATH’in bu zorunluluğun ihlali sebebiyle doğacak uyuşmazlıklardan sorumlu olmadığı, işbu sorumluluğun KULLANICI bilgilerinin sahibi olan kişi veya sisteme giriş yapan kişiye ait olduğu taraflarca kabul, beyan ve taahhüt edilmiştir.

 

TRAİNEEPATH’in KULLANICIların e-posta, ad soyad gibi temel bilgilerinin gerçeğe uygunluğunu denetleme yükümlülüğü bulunmamaktadır.

 

 

TRAİNEEPATH, Websitesinde, Mobil uygulamada ve e-posta gönderimi içerisinde istediği sayfada ve büyüklükte TRAİNEEPATH’e veya üçüncü kişilere ait reklam, tanıtım ve açıklamalar gösterebilir. TRAİNEEPATH, gösterilecek olan reklam, tanıtım ve açıklamalardan sadece kendisine ait olanların içeriğinden sorumludur.

TRAİNEEPATH, web ve mobil uygulamalarından toplanan form bilgileri, üniversitelere ve üçünçü paydaşlara iletme hakkına sahiptir.

KULLANICIların ziyaret ettiği bölümler, üniversiteler, tercih botunda yaptığı aramalar, TRAİNEEPATH tarafından analizlerde kullanılabilir, analizler sonucunda oluşan raporlar websitesinde ve sosyal medya mecralarında yayınlanabilir.

KULLANICI, üyelik prosedürlerini yerine getirirken, Mobil uygulama hizmetlerinden faydalanırken ve Mobil uygulama’daki hizmetlerle ilgili herhangi bir işlemi yerine getirirken işbu sözleşme içerisinde yer alan tüm şartlara, Mobil uygulama’un ilgili yerlerinde yararlandığı hizmete ilişkin belirtilen kural ve beyanlar ile yürürlükteki tüm mevzuata uygun hareket edeceğini kabul ve taahhüt eder.

KULLANICI, TRAİNEEPATH’in yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapmakla yükümlü olduğu durumlar içerisinde, resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde KULLANICIlara ait kendisi ile paylaşılmış gizli/özel/ticari bilgileri resmi makamlara açıklamaya yetkili olacağını ve bu sebeple TRAİNEEPATH’den her ne nam altında olursa olsun tazminat talep edilemeyeceğini beyan eder.

KULLANICIların, TRAİNEEPATH tarafından sunulan hizmetlerden yararlanabilmek amacıyla TRAİNEEPATH Üyelik Hesabına girişte kullandıkları sosyal medya KULLANICI adı ve şifrelerinin güvenliğini sağlamaları, münhasıran kendileri tarafından kullanılmasını temin etmeleri, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutularak saklanmasını sağlamaları münhasıran KULLANICIların sorumluluğundadır. KULLANICIlar, (1) güçlü ve güvenli bir şifre seçmeyi; (2) şifreyi güvende ve gizli tutmayı; (3) hesabından herhangi bir kısmını başkasına vermemeyi ve bu kapsamda (4) yasalara ve işbu sözleşme hükümlerine uymayı kabul, beyan ve taahhüt eder. KULLANICI, kusuru dahilinde olup olmadığına bakılmaksızın hesabının yetkisiz kullanımı nedeniyle diğer KULLANICIların, TRAİNEEPATH’in ve üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlardan sorumludur.

KULLANICIlar, Mobil uygulama dahilinde kendileri tarafından sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu kabul ve taahhüt etmektedirler. TRAİNEEPATH, KULLANICIlar tarafından iletilen veya Mobil uygulama üzerinden kendileri tarafından yüklenen, değiştirilen, sağlanan bilgilerin ve bu bilgi içeriklerinin doğruluğunu araştırma; bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etme yükümlülüğü altında değildir. TRAİNEEPATH aynı zamanda işbu içeriklerin internet üzerinden yayınlanmasının veya bu içeriklerle bağlantılı hizmetin teşhirinin hukuka aykırı bir durum oluşturmamasını sağlamakla yükümlü ve sorumlu olmadığı gibi söz konusu bilgi ve içeriklerin yanlış veya hatalı olmasından veya yayınlanmasından dolayı ortaya çıkacak hiçbir zarardan da sorumlu tutulamaz.

KULLANICIlar, TRAİNEEPATH’in yazılı onayı olmaksızın işbu sözleşmeyi veya bu sözleşmenin kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini kısmen veya tamamen herhangi bir üçüncü kişiye devredemez.

TRAİNEEPATH’in sunduğu hizmetlerden yararlananlar ve Mobil uygulamau kullananlar, yalnızca hukuka uygun amaçlarla Mobil uygulama üzerinde işlem yapabilirler. KULLANICIların, Mobil uygulama dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine aittir. Her KULLANICI, TRAİNEEPATH’in veya başka bir üçüncü kişinin ayni veya şahsi haklarına, malvarlığına tecavüz teşkil edecek nitelikteki Mobil uygulama dahilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video klipleri, dosyaları, veri tabanları, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini veya bu nitelikte sonuçlar doğurabilecek şekilde işbu madde içerisinde belirtilen içerikleri Mobil uygulama üzerine yüklemeyeceğini; gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla TRAİNEEPATH ile doğrudan veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir. TRAİNEEPATH, KULLANICIların işbu sözleşme hükümlerine ve hukuka aykırı olarak gerçekleştirdikleri Mobil uygulama üzerindeki faaliyetler nedeniyle üçüncü kişilerin doğrudan veya dolaylı uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

 

TRAİNEEPATH Veri Tabanında yer alan bilgiler kısmen veya tamamen TRAİNEEPATH’in yazılı rızası olmadan kopyalanamaz, başka veri tabanlarına aktarılamaz ve bu veri tabanlarından üçüncü kişilerin erişimine ve kullanımına açılamaz.

TRAİNEEPATH işbu sözleşmede bahsi geçen hizmetleri; ilgili hizmetlerin sunumuyla ilgili TRAİNEEPATH işbu sözleşmede belirtilen koşullar dahilinde yerine getirmeyi, işbu sözleşme kapsamında belirtilen hizmetlerin sunulabilmesi için gerekli olan teknolojik altyapıyı tesis etmeyi ve işletmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. İşbu madde içerisinde belirtilen teknolojik altyapı tesis etme yükümlülüğü, sınırsız ve eksiksiz bir hizmet taahhüdü anlamına gelmemektedir; TRAİNEEPATH herhangi bir bildirimde bulunmadan işbu sözleşme ile belirlenen hizmetlerini ve teknolojik altyapısını her zaman durdurabilir veya son verebilir.

TRAİNEEPATH, Mobil uygulama’da sunulan hizmetleri ve içerikleri her zaman değiştirebilme; tüm Mobil uygulama KULLANICIları da dahil olmak üzere üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme ve silme hakkını saklı tutmaktadır.

Mobil uygulama üzerinden, TRAİNEEPATH’in kendi kontrolünde olmayan sağlayıcılar ve başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka internet sitelerine, dosyalara veya içeriklere link verebilir. Bu linkler KULLANICIlar tarafından veya sadece referans kolaylığı nedeniyle TRAİNEEPATH tarafından sağlanmıştır ve linkin yöneldiği internet sitesini veya işleten kişisini desteklemek amacını veya internet sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti verme niteliğine sahip değildir. Mobil uygulama üzerindeki linkler vasıtasıyla erişilen internet siteleri, uygulamalar, dosyalar ve içerikler, bu linkler vasıtasıyla erişilen internet sitelerinden sunulan hizmetler veya ürünler ve bunların içerikleri hakkında TRAİNEEPATH’in herhangi bir sorumluluğu yoktur.

TRAİNEEPATH, üyeliğe ilişkin KULLANICI bilgilerini, KULLANICInın güvenliği, kendi yükümlülüğünü ifa ve bazı istatistiki değerlendirmeler için kullanabilir. Bunları bir veri tabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir. KULLANICI işbu KULLANICI Sözleşmesini kabul etmekle, buna onay vermektedir.

TRAİNEEPATH, Mobil uygulama’un işleyişine, hukuka, başkalarının haklarına, sözleşme koşullarına, genel ahlak kurallarına aykırı olan mesajları, içerikleri her zaman kontrol edebilir, istediği zaman ve şekilde erişimden kaldırabilir; TRAİNEEPATH bu mesaj ve içeriği giren KULLANICInın üyeliğine herhangi bir ihbar yapmadan son verebilir.

 

KULLANICI, hi@traineepath.com e-mail aracılığıyla, Websitesi ve Mobil uygulamanın kullanımıyla ilgili e-mail yoluyla her türlü teknik desteği verecektir. KULLANICI aynı e-posta adresinden talep ve şikayetlerini de iletebilir.

TRAİNEEPATH, Web sitesi ve Mobil uygulama dahilinde yer alan ve KULLANICIlar tarafından yerine getirilen iş ve işlemlerle ilgili olarak hiçbir yükümlülük kabul etmemektedir. İşbu madde kapsamında TRAİNEEPATH’in herhangi bir bedel veya idari para cezası ödemesi halinde ihlali gerçekleştiren KULLANICI söz konusu bedeli derhal ve nakden TRAİNEEPATH’e ödemekle yükümlüdür.

TRAİNEEPATH veya iş birliği yaptığı ödeme kuruluşu, Mobil uygulama dahilinde yer alan ödemelere ilişkin olarak güvenlik şüphesi doğuran işlemlerinden dolayı ilgili KULLANICInın kredi kartı/banka kartı veya mail order ile online ödeme yapma imkânını geçici bir süre askıya alabilir, işleme bloke koyabilir veya işlemi tamamen durdurabilir. Söz konusu nedenle TRAİNEEPATH’in KULLANICIya veya üçüncü kişilere karşı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

bottom of page