top of page

Gizlilik Politikası

Traineepath.com websitesi (“TraineePath”), üyelerine daha iyi hizmet verebilmek amacıyla ve 5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun ve ilgili ikincil mevzuat, 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu ve 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu başta olmak üzere, ilgili mevzuattan kaynaklanan yasal yükümlülüğü ve hizmet standartları çerçevesinde; söz konusu amaç ve yasal yükümlülüklerini yerine getirebilmeyi, size daha iyi hizmet verilebilmesini ve istatistiki çalışmalar yapılabilmesini sağlayacak kişisel verilerinizi (ad, soyad, cep telefonu numarası, e-posta, öğrenim bilgileri, hedeflenilen okullar gibi) sizlerden talep etmektedir. Bu kişisel veriler TraineePath hizmetlerinden yararlanabilmeniz adına, açık rızanıza istinaden, işbu Gizlilik/Kişisel Verilerin Korunması Politikası ve İletişim İzni ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında kullanılmamak kaydı ile bilgi güvenliği tedbirleri de alınarak işlenecek ve saklanacaktır.

 

Kişisel verilerinizin işlenme amaçları:

 • a. TraineePath’i mevzuat hükümlerince denetime yetkili devlet kurumlarına mevzuattan kaynaklı bilgi verilmesi

 • b. Personel istihdamına ilişkin süreçlerin yönetimi ve yürütülmesi

 • c. Kurumsal yönetim faaliyetlerinin icrası

 • d. Potansiyel iş ortakları ile iletişimin sağlanması

 • e. Kurumsal sürdürülebilirlik faaliyetlerinin planlanması ve icrası

 • f. Veri sahibinin talep ve şikâyet yönetimi

 • g. İş ortakları ile olan ilişkilerin yönetimi

 • h. TraineePath’in finansal raporlama ve risk yönetimi işlemlerinin icrası/takibi

 • i. TraineePath’in hukuk işlerinin icrası/takibi

 • j. Kurumsal iletişim faaliyetlerinin planlanması ve icrası

 • k. Şirketler ve ortaklık hukuku işlemlerinin gerçekleştirilmesi

 • l. Yatırımcı ilişkilerinin yönetilmesi

 • m. TraineePath’in ürün ve hizmetlerinin önerilmesi ve tanıtılması için gerekli aktivitelerin planlanması ve icrası

 • n. Üniversiteler hakkında bilgi almak için form dolduran kişilerin, ad soyad mail ve telefon içeren form bilgilerinin üniversitelere iletilmesi

 • o.Üniversiteler ve lisans programlarını keşfetmek, en uygun üniversite opsiyonlarını keşfetmeyi sağlayan TraineePath, amacı doğrultusunda Üniversitelerle kullanıcı form bilgilerini paylaşabilir. Kullanıcının bu bilgilerin paylaşılmasını istememesi durumunda hi@traineepath.com e-posta adresine, Traineepath ile paylaştıkları e-posta adresinden olacak şekilde taleplerini tarafımıza iletmesi durumunda form bilgileri paylaşılmaz.

 • p. Üniversite öğrencisi veya üniversiteden mezun olmuş kişilerin kendilerine en uygun kariyerleri keşfetmesini sağlamayı amaç edinen TraineePath, amacı doğrultusunda kullanıcı için istihdam fırsatı yaratma, kullanıcılar için kariyer gelişim opsiyonları sunabilmek amacıyla partner şirketlerle form bilgilerini paylaşabilir. Kullanıcının bu bilgilerin paylaşılmasını istememesi durumunda hi@traineepath.com e-posta adresine, Traineepath ile paylaştıkları e-posta adresinden olacak şekilde taleplerini tarafımıza iletmesi durumunda form bilgileri paylaşılmaz.


 

TraineePath yukarıda sayılan veri işleme amaçları çerçevesinde, elde ettiği kişisel verileri Kanun’un 8. Maddesine uygun olarak yurtiçinde veya yurtdışında üçüncü kişilere (üye işyerleri, tedarikçiler, hissedarlar, iş birliği yapılan şirket veya kişiler) aktarabilmektedir. Bu kapsamda Şirketimiz nezdinde bulunan kişisel verilerin bir kısmı denetim, iş geliştirme veya global işleyişin sağlanması maksadıyla üçüncü kişilerle paylaşılabilmektedir. Kişisel verileriniz elektronik ortamlarda toplanmakta ve burada sayılan amaçlar doğrultusunda işlenmektedir. İşlenen kişisel verilerinizin neler olduğunu, işleme amacı doğrultusunda kullanılıp kullanılmadığını, yurt içi veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenmek, eksik veya yanlış işlenen kişisel verileriniz söz konusu ise veya işlenen kişisel verilerinizde herhangi bir değişiklik olması durumunda bu verilerinizi değiştirmek, güncellemek ve/veya silmek, bu durumun kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini talep etmek amacıyla, hi@traineepath.com adresine e-posta atarak erişebilir ve gerekli değişiklik, güncelleme ve/veya silme gibi işlemlerini talep edebilirsiniz. 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu madde 11 uyarınca sahip olduğunuz diğer haklar saklıdır.

bottom of page