top of page

Antropoloji

  • 42Adım

Antropoloji, insanların yaşamını, kültürünü, toplumunu ve davranışını inceleyen bir sosyal bilim dalıdır. Sosyokültürel antropoloji, biyolojik antropoloji, arkeoloji ve dil antropolojisi gibi alt dalları vardır. Sosyokültürel antropoloji, insan kültürüne odaklanırken, biyolojik antropoloji insanların biyolojik ve genetik yapısını inceler. Arkeoloji, insanların tarihini eserler, yapılar ve diğer kalıntılar aracılığıyla inceler. Dil antropolojisi ise, insanların dil ve iletişim sistemleri üzerine çalışır. Antropoloji, insan yaşamının karmaşıklığına dair değerli içgörüler sunar ve farklı kültürleri, inançları ve uygulamaları anlamaya çalışır. Antropoloji bölümüne hoş geldin!

Genel Bakış

bottom of page